Seks gode grunner for at ditt borettslag og sameie bør velge Flexibility

  • Smart lade løsning fra Flexibility tilbyr billigere lading enn fra standard system (forvent å spar 10-70%).
    • AI styrer lading mot faktiske strømpriser, nettleie, temperaturer og kapasitet i strømnettet
    • Vi ser at de fleste ladesystemer har flere feil og svakheter i lastbalansering og ladeplanleggingen som gir unødig kostbar lading.
  • Enkel regningsbetaling, slik at beboerne kan betale deres rettferdige andel av sine kostnader til sitt borettslags/sameie uten at styret må involvere seg.
  • Vår AI klarer å utnytte kraftnettet vesentlig bedre slik at det er mindre behov for investeringer i kostbar kabling
  • Flexibility er en komplett turn-key leverandør av ladesystemer for borettslag og sameier, hvor vi håndterer hele prosessen.
  • En skalerbar løsning gjør det mulig å legge til nye ladere enkelt og kostnadseffektivt.
  • En fremtidsrettet programvare som støtter ulike ladere fra ulike merker gjør at fremtidig oppgradering blir billigere,
Skroll til toppen